Әбдімомын Желдібевтың құрметіне арналған арнайы хабар | Жанғали Жүзбай